HOLCON SYSTÉM

HOLCON SYSTÉM

Pre stavebníctvo je HOLCON-systém unikátne, „zelené“ a ekonomické riešenie projektov s veľkým predpätím v kombinácii s väčším zaťažením a zároveň s optimalizáciou priestoru a s možnosťou voľného prerozdelenia priestoru.


HOLCON-systém je železobetónová konštrukcia stropných a podlahových panelov s rozpätím do 32 metrov a s výbornými protipožiarnymi parametrami. Pri aplikácii HOLCON-systému sú inštalácie vložené (nie zabudovane!) v našich stropných resp. podlahových doskách v medzi priestore a kedykoľvek prístupné v prípade poruchy inštalácie. Vďaka unikátnemu princípu, na ktorom je HOLCON-systém založený je flexibilný, ekologický a inovatívny. Tento spôsob výstavby je unikátny a ma mnoho výhod oproti tradičnému spôsobu výstavby.


Kvalita, voľnosť návrhu interiérových priečok, funkčnosť a inovatívnosť.


Zaťaženosť - Veľké zaťaženie a veľké prepnutie, žiadny problém!
Stropná doska HOLCON vie kombináciu veľkého zaťaženia a veľkého prepnutia zvládnuť. Vďaka integrovaným špeciálnym konštrukčným nosníkom je stropná doska HOLCON extrémne pevná. K tomu pridajte prepínanie a vzniká unikaná stropná doska. Pri veľkom zaťažení (napríklad: 1500kg/m2) a s veľkým prepnutím (cca.20 metrov až do 32 metrov) je prehnutie minimálne.


Rýchlosť výstavby - Štandardné prvky = štandardná výstavba = jednoduchosť!
HOLCON-systém prefa-skeletu využíva výhody oceľovej konštrukcie a betónu. Následnou integráciou týchto dvoch typov produktov, vznikol štandardný systém výstavby. Vďaka tomu odpadne úprava pohľadového betónu sa tempo výstavby sa zrýchli.
S montážou má spoločnosť YSSEL HOLCON medzinárodné skúsenosti s efektívnym organizovaním staveniska aj pri montáži komplexných objektov.


Rentabilita - Cely projekt, od nápadu až po realizáciu hrubej stavby projektu je u nás v dobrých rukách!
Rýchlosť návrhu je vďaka nášmu jednoduchému systému, ktorý zabezpečí už v počiatočnej fáze úsporu času t.j. peňazí,.
Spoločnosť YSSEL HOLCON v spolupráci so statikmi sú schopní v relatívne krátkom časovom horizonte pre vás pripraviť návrh v HOLCON-systéme a tým sa urýchli celkový proces návrhu výraznou mierou. Spolu s kombináciou rýchlej montáže je rentabilita zaručená.


Cardle-to-Cradle - Ekonomická výstavba s myslením do budúcna v štandardných elementoch / prvkoch.
HOLCON koncept spĺňa perfektne filozofiu Cradle-to-Cradle myslenia, kvôli tomu že tieto prvky sa môžu vždy znova použiť.
S konštruktívnymi oceľovými spojmi sa spája prefa skelet. Transportný betón sa použije len do základov celej stavby. Montáž a demontáž jednotlivých stropov, stĺpovo, stien a podláh je možná. Stavebný odpad pri HOLCON-systéme nie je a cela budova sa da demontovať a postaviť na inom mieste respektíve je eventuálne v budúcnosti použitie na iný projekt.


Architektúra - Architektonická voľnosť pre investora a architekta.
Kvôli veľkému predpätiu jednotlivých prvkov je cela budova bez vnútorných priečok, kde jednotlivé podlažia spočívajú na vonkajších stenách. Vnútorné členenie priestoru je voľné až do momentu, kedy investor spozná želania svojich nájomcov. Všetky technické inštalácie ako kanalizácia, elektrika, plyn, internet atď. sú v priestore v podlahe, kde sú ľahko prístupné a môžu byť v kedykoľvek jednoducho zmenené eventuálne doplnené.


Segmenty
HOLCON-systém prefa-skelet je možné aplikovať pri viacerých segmentov kde ponúka veľa možností.
Konštrukčné možnosti skeletu sú mimoriadne vhodné pre nasledovné priestory:

 • Kancelárie
 • Obchodně domy
 • Skladovacie objekty
 • Výrobné priestory
 • Nemocnice
 • Kiná
 • Školy
 • Divadlá
 • Parkovacie domy

  V prípade záujmu o bližšie / detailnejšie informácie sa neváhajte kontaktovať na náš obchodný team. • PRODUKTY

  OHÝBANÁ STRIHANÁ BET. VÝSTUŽ PODĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

  DETAIL PRODUKTU

  KOVOVÉ DIŠTANČNÉ PRVKY "HDT"

  DETAIL PRODUKTU

  ŠTANDARTNÉ ZVÁRANÉ VYSTUŽENÉ SIETE

  DETAIL PRODUKTU

  ZVÁRANÉ VYSTUŽENÉ SIETE NA MIERU

  DETAIL PRODUKTU

  RADIÁLNE OHYBANÉ ZVÁRANÉ VYSTUŽENÉ SIETE

  DETAIL PRODUKTU

  ARMOKOŠE PRE HĹBKOVE ZAKLADANIE

  DETAIL PRODUKTU

  OHÝBANÉ ZVARANÉ VYSTUŽENÉ SIETE

  DETAIL PRODUKTU

  ARMOKOŠ STENY

  DETAIL PRODUKTU

  ZÁKLADOVÉ PÄTKY / KALICHY

  DETAIL PRODUKTU

  ZVÁRANÉ PODZEMNÉ KONŠTRUKČNÉ STENY

  DETAIL PRODUKTU

  ZVÁRANÉ HLAVICE

  DETAIL PRODUKTU

  ZVÁRANE PRVKY NA MIERU

  DETAIL PRODUKTU

  BETONÁRSKA OCEĽ V TYČIACH, ŠTANDARTNÉ DĹŽKY A DĹŽKY NA MIERU

  DETAIL PRODUKTU

  BETONÁRSKA VÝSTUŽ VO ZVITKU

  DETAIL PRODUKTU

  HOLCON SYSTÉM

  DETAIL PRODUKTU

  ŽELEZOBETÓNOVÉ STĹPY
  (Predpäté / Nepredpäté )

  DETAIL PRODUKTU

  ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÍKY
  (Predpäté / Nepredpäté )

  DETAIL PRODUKTU

  ŽELEZOBETÓNOVÉ FILIGRANOVÉ DOSKY
  (Predpäté / Nepredpäté )

  DETAIL PRODUKTU

  YSSELEGO

  DETAIL PRODUKTU

  PREFABRIKOVANÉ STENY SO ZABUDOVANÝMI OKNAMI

  DETAIL PRODUKTU

  FULL-PREFA SYSTÉM

  uz čoskoro

  Your Awesome Color