LABORATÓRIUM

LABORATÓRIUM

Naše laboratórium na kontrolu kvality je kľúčový aspekt našej spoločnosti. Vzhľadom na to, že máme vlastné laboratórium robíme neustále skúšky kvality ako aj došlého materiálu tak aj našich výrobkov. Naše kalibrované skúšobné stroje sa vyrovnajú strojom, ktoré používa aj Technicky skúšobný ústav.


O kvalite našich výrobkov svedči aj to, že sme certifikovaný v niekoľkých členských štátoch Európskej Únie. Inštitúcie z každej konkrétnej krajiny, ktoré vydávajú tieto certifikáty nás niekoľkokrát do roka navštívia a kontrolujú náš výrobný proces a kvalitu našich výrobkov.


V Slovenskej republike sme jediná ohybáreň betonárskej výstuže, ktorá ma vlastné laboratórium a ktorá kontroluje kvalitu vstupného materiálu a vlastných výrobkov podľa platných technických noriem.

O NÁS


Your Awesome Color